Vereniging

De vereniging Loenens Paardenfonds heeft een vijfkoppig bestuur, bestaande uit een dagelijks bestuur (voorzitter, secretaris en penningmeester) en twee taxateurs (schatters).

Eenmaal per jaar wordt een ledenvergadering gehouden, waarin o.a. het financiële verslag van het voorafgaande jaar wordt besproken.

Verder verlenen de leden tijdens de jaarvergadering het bestuur décharge voor het gevoerde beleid.

Wanneer u een paard bij ons verzekerd wordt u automatisch lid van onze vereniging. Dat betekent ook dat u als lid inspraak heeft in het beleid van de vereniging en uw stem dus telt. Die stem kunt u laten horen tijdens de jaarlijkse ledenvergadering.

Het bestuur van het Loenens Paardenfonds is heel blij met deze nieuwe website. Zo zijn wij instaat onze activiteiten aan een breed publiek te tonen en onze vereniging te promoten.
Graag willen wij de firma Klein Hekkelder hartelijk danken voor de sponsoring van deze website.

© Loenens Paardenfonds 2022
Webdesign mopslaan.nl / Monique's Webdesign