Skip to main content

Welkom bij Loenens Paardenfonds

Onderlinge Paardenverzekering Vereniging Loenen W.A.,
ook bekend als “Het Loenens Paardenfonds” is een vereniging die als doel heeft om onderling het geldelijke verlies te dragen, veroorzaakt door het sterven of ongeneeslijk ziek zijn van paarden van de leden van de vereniging. De vereniging is statutair gevestigd te Loenen.

De Onderlinge Paardenverzekering vereniging Loenen W.A. ,
is op 1 mei 1900 opgericht door agrariërs die het risico op het verlies van hun werkpaard(en) wilden verkleinen. Hierdoor waren zij in staat om bij sterfte van hun paard(en) als gevolg van ziekte of ongeluk een vervangend dier aan te schaffen.

In feite werkt de vereniging tegenwoordig nog precies hetzelfde, met dien verstande dat de meeste huidige leden geen agrariër zijn en de verzekerde paarden over het algemeen geen werkpaarden.